SENSORSTYRD NÄR DU VILL

0
395

Nya Mora Cera Duo är en riktigt smart köksblandare som är en kombination av en traditionell köksblandare och en sensorstyrd. Med spaken fungerar den som vanligt, men genom att hålla handen framför sensorn får man en beröringsfri spolstart med begränsat flöde. Sensorfunktionen gör blandaren mer hygienisk samtidigt som den är vattenbesparande och snäll mot miljön. Man väljer själv hur lång spoltid man vill ha (4, 8 eller 12 sekunder) samt hur varmt vattnet ska vara.
Kranen har också ett städläge som gör att sensorn under 5 minuter kopplas bort när kranen rengörs. Temperaturen på vattnet från sensorstyrningen regleras med ett vred under diskbänken.